ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Το Δημοτικό Σχολείο φέρνει σε πρώτη επαφή το παιδί με τη συστηματική μάθηση και γι’ αυτό αποτελεί πυξίδα για τη χάραξη ολόκληρης της εκπαιδευτικής του πορείας.

Το ταξίδι στη γνώση και τη ζωή αρχίζει στην Α΄ Δημοτικού σ’ ένα περιβάλλον που δεν καταπιέζει αλλά γοητεύει και με ένα πρόγραμμα στηριγμένο στην άρτια οργάνωση, τη δημιουργικότητα και τη φιλοδοξία να ξεπερνάει ο καθένας τα όριά του.

Η υποδοχή των μαθητών και μαθητριών μας γίνεται με τριήμερο δράσεων προσαρμογής και πρώτης επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς τους σε ένα σχολικό περιβάλλον που κατακτά πρώτα την καρδιά και μετά τον νου.

Οι βασικοί μας στόχοι

 • Η κατάκτηση των απαραίτητων γνώσεων με δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο μέσα από σύγχρονες μεθοδολογίες.
 • Η καλλιέργεια αγάπης για τη γνώση και φιλοδοξίας για την κατάκτηση των προσωπικών στόχων με σεβασμό στη μοναδικότητα του/της καθενός/μιάς.
 • Η καλλιέργεια διερευνητικού πνεύματος και ικανότητας συνεργασίας και ομαδικότητας μέσα απ’ τις διαθεματικές εργασίες με τον/την μαθητή/τρια σε ρόλο πρωταγωνιστή/τριας και τον δάσκαλο συντονιστή- καθοδηγητή.
 • Η κατάκτηση της γνώσης μέσα από την εμπειρία με το πρόγραμμα βιωματικής μάθησης.
 • Η καλλιέργεια αξιών ζωής μέσα από το πρόγραμμα «Συναισθηματικής νοημοσύνης» στις τρεις πρώτες τάξεις και μέσα από προγράμματα και δράσεις που επιτρέπουν τον προβληματισμό για αξιακά θέματα, όπως ο εθελοντισμός, η οικολογία, η αποδοχή του διαφορετικού κ.λπ..
 • Η απόκτηση ικανοτήτων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα μέσα από καινοτόμες δράσεις σε όλα τα γνωστικά πεδία.
 • Η δυνατότητα εξατομίκευσης της μάθησης και προσαρμογής της στις δυνατότητες, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών.
 • Η καλλιέργεια του θρησκευτικού συναισθήματος με σεβασμό στη διαφορετικότητα και της εθνικής μας συνείδησης και ταυτότητας.
 • Η διαμόρφωση ολοκληρωμένης προσωπικότητας, ώστε να προχωρήσουν στην επόμενη σχολική βαθμίδα με όλες τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες για μια διαρκώς ανοδική πορεία.

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα

Στο Δημοτικό μας Σχολείο έχουμε σχεδιάσει και υλοποιούμε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απαντά με πληρότητα στις ανάγκες των μαθητών/τριών και στηρίζεται στον συνδυασμό των πιο σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων, των Επιστημών Αγωγής με παραδοσιακές πρακτικές και υλοποιείται από εκπαιδευτικό προσωπικό ικανό να ενεργοποιήσει όλους εκείνους τους μηχανισμούς που εξασφαλίζουν ισόρροπη πνευματική και ψυχική ανάπτυξη των μαθητών/τριών μας. Βασικές επιδιώξεις του προγράμματος είναι η γνωστική επάρκεια, η καλλιέργεια κριτικής και δημιουργικής σκέψης, η επικοινωνία με τη λογοτεχνία, το θέατρο, τη μουσική, τον χορό για την ανακάλυψη και ανάδειξη των ιδιαίτερων κλίσεων και ενδιαφερόντων τους.

Το πρόγραμμά μας βασίζεται στο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας αλλά παράλληλα και στους δικούς μας μαθησιακούς και παιδαγωγικούς στόχους, που αποτελούν τον κεντρικό άξονα του εκπαιδευτικού μας σχεδιασμού.

Η εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζεται από:

 • Πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό γραμματικής, καλλιγραφίας, δημιουργικής ανάγνωσης, παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου.
 • Διαδραστικά τετράδια που κάνουν τη θεωρία… παιχνιδάκι.
 • Δραστηριότητες δημιουργικής γραφής που αποτελούν το κατεξοχήν πεδίο σύνδεσης με τη Λογοτεχνία.
 • Οι μαθητές έχουν πλείστες ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής που τους βοηθούν να εμβαθύνουν με παιγνιώδη τρόπο στη δομή της Γλώσσας μας και να αποκτούν με την πάροδο του χρόνου την απαιτούμενη λεξιλογική επάρκεια και, επομένως, ευχέρεια χειρισμού της τόσο στον γραπτό όσο και τον προφορικό λόγο:
  • Παραγωγή πρωτότυπων κειμένων για τις σχολικές εκδηλώσεις.
  • Δημιουργία ποιημάτων.
  • Παραγωγή στίχων με στόχο τη μελοποίησή τους από τα παιδιά με τη στήριξη των καθηγητών μουσικής.
  • Δημιουργία παραμυθιών.
  • Δημιουργία μικρών βιβλίων.
  • Παραγωγή σεναρίου για τη δημιουργία ταινιών μικρού μήκους κ.λ.π.
  • Η λειτουργία του «Εργαστηρίου Λόγου» στις Ε΄και Στ΄Τάξεις.
  • Η συμμετοχή σε πλήθος πανελλήνιων και διεθνών διαγωνισμών.
  • Η συμμετοχή στους Αγώνες Λόγου.

Είναι μερικές από τις ευκαιρίες γλωσσικής έκφρασης και καλλιέργειας της δημιουργικής σκέψης και φαντασίας των μαθητών.

Μαθηματικά

Στα Μαθηματικά η γνώση γίνεται βίωμα, καθώς δημιουργούμε κίνητρα και ενδιαφέρον για μάθηση. Προσπαθούμε να δομήσουμε τη γνώση με μεθοδικότητα, ώστε τα αποτελέσματα να είναι μόνιμα και σταθερά.

Κεντρικός στόχος του προγράμματός μας είναι η καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης, ο οποίος υλοποιείται με:

 • Καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης μέσα από προβλήματα καθημερινής ζωής.
 • Μετάδοση μαθηματικών εννοιών με βιωματικό τρόπο.
 • Με τα δικά μας πρωτότυπα Ασκησιολόγια και έντυπα που κάνουν το μάθημα κατανοητό, δημιουργικό και ευχάριστο.
 • Με το «Μαθηματικό Εργαστήρι» των Ε΄και Στ΄ Τάξεων και ποικίλες άλλες δράσεις που καλλιεργούν τη μαθηματική σκέψη και λογική και προετοιμάζουν τους/τις μαθητές/τριες για Πανελλήνιους Διαγωνισμούς, όπως «Μικρός Ευκλείδης», «Πυθαγόρας», «Καγκουρό» και «Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής».
Φυσική

Με ανάλογες μεθόδους και συναφείς στόχους εργαζόμαστε και στο μάθημα της Φυσικής με πολλές διακρίσεις στους αντίστοιχους διαγωνισμούς. Η θεωρία ενισχύεται και γίνεται πιο κατανοητή μέσα από την έρευνα και το πείραμα στο Εργαστήρι της Φυσικής. Με μεγάλη διάθεση και ενθουσιασμό παίρνουμε μέρος και στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικής της «Ένωσης Ελλήνων Φυσικών» και στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό «Αριστοτέλης» και πολλοί/ές από εμάς διεκδικούμε με αξιώσεις βραβεία!

Ξένες γλώσσες

Η γλωσσομάθεια καθιστά τον άνθρωπο πολυπράγμονα και του επιτρέπει τη σφαιρική θεώρηση των πραγμάτων, καθώς οι γλώσσες αποτελούν τον βασικό φορέα διαφορετικών πολιτισμών και, ως εκ τούτου, η διδασκαλία τους φέρνει τον μαθητή σε επαφή με τους πολιτισμούς αυτoύς παρέχοντας με αυτό τον τρόπο άλλη μια δυνατότητα για την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης.

Οι ξένες γλώσσες υπηρετούν πιστά και συνεργάζονται με τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα ,προκειμένου να υλοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί και παιδαγωγικοί στόχοι. Η εκμάθηση των ξένων γλωσσών στα Εκπαιδευτήρια μας έρχεται να καλύψει την ανάγκη του εκκολαπτόμενου πολίτη της παγκόσμιας κοινότητας για επικοινωνία, συνεργασία, κατανόηση, ανταλλαγή και αφομοίωση ιδεών και αξιών, αλληλεγγύη και ,προ πάντων, ειρηνική συνύπαρξη.

Η Αγγλική Γλώσσα διδάσκεται στις Α’ και Β’ Τάξεις του Δημοτικού σε τετράωρη βάση και καθημερινά στις Γ΄, Δ΄, Ε ΄και ΣΤ΄ Τάξεις σε ολιγομελή τμήματα με σύγχρονες μεθόδους και εξαιρετικά αποτελέσματα. Οι μαθητές/τριες των Δ’, Ε’ και ΣΤ ‘ Τάξεων έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν και να λάβουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης YLE και KET του Πανεπιστημίου Cambridge που υλοποιούνται υπό την αιγίδα του British Council. Το Σχολείο μας αποτελεί αναγνωρισμένο κέντρο προετοιμασίας και τα παιδιά οδηγούνται στις εξετάσεις με σιγουριά κατακτώντας πολύ υψηλές επιδόσεις. Ολοκληρώνουν το Δημοτικό έχοντας αποκτήσει πιστοποίηση στην Αγγλική Γλώσσα επιπέδου Α2.

Η Β΄Ξένη Γλώσσα, η γαλλική και η γερμανική, διδάσκεται στις Ε΄ και Στ΄ Τάξεις με εξαιρετικά αποτελέσματα που επιβεβαιώνονται από την αγαστή συνεργασία του Σχολείου μας με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος – Institut Français d’Athènes – Ambassade de France en Grèce και το Ινστιτούτο Γκαίτε – Goethe Institut Griechenland.

Το πρόγραμμά μας ολοκληρώνουν τα μαθήματα
 • Της Πληροφορικής.
 • Των Εικαστικών.
 • Της Θεατρικής Αγωγής.
 • Της Μουσικής.
 • Των Αθλητικών Δραστηριοτήτων.
 • Της Κολύμβησης.
 • (έως τη Β΄ Τάξη)
  που συμβάλλουν ουσιαστικά στην ποικιλομορφία του προγράμματος και στη δημιουργική και βιωματική προσέγγιση της γνώσης και συντελούν καθοριστικά στην εξωστρέφεια του Σχολείου μας.

Στην Πληροφορική έρχονται σε επικοινωνία με τον κόσμο της τεχνολογίας, διδάσκονται βασικά στοιχεία της επιστήμης και αποκτούν τις πρώτες ψηφιακές δεξιότητες.

Στη Μουσική έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν όλα τα είδη της μουσικής με έμφαση στην ελληνική παραδοσιακή μουσική. Διδάσκονται μεταλλόφωνο στις Α΄, Β΄, Γ΄ Τάξεις και φλογέρα στις Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ . Αυτή η ουσιαστική σχέση με τη Μουσική αναδεικνύει κλίσεις και ενδιαφέροντα των παιδιών, δίνει τα βασικά εφόδια και ανοίγει τον δρόμο σε αυτά που θέλουν να διευρύνουν τους μουσικούς ορίζοντές τους με σπουδές σε Ωδείο.

Στα Εικαστικά γνωρίζουν ζωγράφους, κατανοούν τεχνοτροπίες και παράγουν με κάθε ευκαιρία πρωτότυπα εικαστικά έργα. Οι συχνές διακρίσεις εικαστικών έργων των μαθητών μας αναδεικνύουν την αξιόλογη προσπάθεια και σ΄αυτόν τον τομέα.

Καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας

Βιωματική μάθηση

Η μέθοδος που έχει ως κεντρικό της στόχο να φέρει το παιδί σε άμεση επαφή με το αντικείμενο μάθησης μέσα από την παρατήρηση και την έρευνα. Η σύνδεση της διδασκαλίας με την πραγματικότητα κάνει τη μάθηση ελκυστική και ενδιαφέρουσα. Ποικίλες δραστηριότητες περιλαμβάνονται στη διαδικασία βιωματικής προσέγγισης της γνώσης, όπως συνεντεύξεις, παιχνίδια, παιχνίδια ρόλων, αφηγήσεις, μουσική, δημιουργική γραφή, εικαστικές δημιουργίες.

Πρόγραμμα φιλαναγνωσίας

Το Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας στην τάξη και το σπίτι στοχεύει να γίνουν οι μικροί μαθητές φίλοι του Βιβλίου κάνοντας τον δάσκαλο και τα αγαπημένα πρόσωπα των παιδιών συναναγνώστες, εμψυχωτές και διαμεσολαβητές. Έτσι το καλό λογοτεχνικό βιβλίο γίνεται ένα ενδιαφέρον διδακτικό εργαλείο στην τάξη και μια σπουδαία ιδέα για τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με κεντρικούς ,βέβαια, στόχους τη γλωσσική ανάπτυξη και την καλλιέργεια του εσωτερικού κόσμου των παιδιών.

Αθλητισμός

Ο αθλητισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής μας ζωής και υποστηρίζεται από άριστα καταρτισμένους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής και προπονητικής και από την αντίστοιχη υλικοτεχνική υποδομή τόσο κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος όσο και στις απογευματινές δραστηριότητες “After Schools”.

After school clubs

Τα Εκπαιδευτήριά μας αναγνωρίζοντας την αυξημένη προτίμηση στα εξωσχολικά προγράμματα και την ανάγκη των παιδιών για άθληση έχουν οργανώσει After School Clubs, τα οποία λειτουργούν σε καινούριες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στον χώρο του Γυμνασίου Λυκείου. Εκεί οι συμμετέχοντες/ουσες απολαμβάνουν ουσιαστική άσκηση με την καθοδήγηση καταξιωμένων στον τομέα τους προπονητών/τριών και διδάσκονται με βιωματικό τρόπο την ομαδικότητα, τη συνεργασία και την ενσυναίσθηση.

Αθλτικές ακαδημίες:

 • Ακαδημία ποδοσφαίρου
 • Ακαδημία μπάσκετ
 • Ακαδημία βόλεϊ
 • Ακαδημία τένις
 • Ακαδημία ρυθμικής γυμναστικής

Απολαμβάνουμε το παιχνίδι…
Πλάθουμε χαρακτήρες..

Όμιλοι

Το βασικό πρόγραμμα εμπλουτίζεται από τους «Ομίλους» στους οποίους έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν μαθητές/τριες όλων των τάξεων ανάλογα με την ηλικία και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους.

Στόχος είναι να διευρύνουν τις γνώσεις, να καλλιεργήσουν κλίσεις και δεξιότητες, να ασκηθούν στην ανάληψη πρωτοβουλιών μέσα σε πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας.

Παράλληλα, μέσω των Ομίλων, προετοιμάζουν τη συμμετοχή τους σε Πανελλήνιους Διαγωνισμούς και σε ποικίλες δράσεις εξωστρέφειας με εξαιρετικά αποτελέσματα. Η προσπάθεια για φιλόδοξη συμμετοχή καλλιεργεί αρετές όπως η οργανωτικότητα, η υπευθυνότητα, η δημιουργικότητα και η φαντασία, ενισχύει την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση συμβάλλοντας, έτσι, στη συγκρότηση μιας ολόπλευρα καλλιεργημένης προσωπικότητας.

Οι Όμιλοι που λειτουργούν είναι οι εξής:

 • Όμιλος Δημοσιογραφίας – Δημιουργική Γραφή
 • Όμιλος Ρητορικής
 • Όμιλος Μαθηματικών
 • Όμιλος Φυσικής
 • Όμιλος Ρομποτικής
 • Όμιλος Εικαστικής Δημιουργίας
 • Όμιλος Μουσικής – Χορωδίας
 • Όμιλος Παραδοσιακών χορών
 • Όμιλος Let talk
 • Θεατρική ομάδα στην Αγγλική Γλώσσα

Δράσεις εξωστρέφειας

Βασική επιδίωξη του προγράμματός μας είναι οι δράσεις και δραστηριότητες εξωστρέφειας, ώστε οι μαθητές/τριες ερχόμενοι/ες σε επικοινωνία με συμμαθητές/τριές τους άλλων σχολείων να μπορούν να προσδιορίζονται και να κατανοούν τον ρόλο τους ως μέλη ευρύτερων κοινωνικών ομάδων και οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Συμμετοχή σε Διαγωνισμούς του Υπουργείου Παιδείας και σημαντικών πολιτιστικών και κοινωνικών φορέων και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.
 • Οργάνωση δραστηριοτήτων που δίνουν τη δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με σχολεία από όλη την Ελλάδα.
 • Οργάνωση εκδηλώσεων για την ανάδειξη των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων που καλλιεργούνται στους/στις μαθητές/τριες μέσα από τις δραστηριότητες αυτές.

Τρόποι αξιολόγησης του παραγόμενου έργου

Η υλοποίηση του προγράμματος του Δημοτικού μας Σχολείου αποτιμάται από τους ίδιους τους Εκπαιδευτικούς μέσα από μια σειρά «εργαλείων» που βοηθούν ποικιλοτρόπως την αποτίμηση του παραγόμενου έργου:

 • Η αυτοαξιολόγηση των μαθητών μέσα από την αυτοδιόρθωση.
 • Η αλληλοδιόρθωση.
 • Η παραγωγή πρότυπου υλικού για την εμπέδωση της ύλης.
 • Η αξιοποίηση δημιουργικών δραστηριοτήτων ως μέσο για την αφομοίωση της ύλης.
 • Τα επαναληπτικά κριτήρια αποτίμησης του παραγόμενου έργου με στόχο πιθανόν και την αναπροσαρμογή των προγραμμάτων ή τον χρονοδιαγραμμάτων προγραμματισμού της ύλης.
 • Η ενισχυτική διδασκαλία.

Η ενισχυτική διδασκαλία υπηρετεί:

α) Την ομαλή ένταξη καινούριων μαθητών/τριών που εγγράφονται στις μεσαίες τάξεις

β) Τη στήριξη παιδιών με μαθησιακές αδυναμίες.

Υποστηρίζεται από υλικό διαφοροποιημένης μάθησης, ώστε να επιτυγχάνεται και η ταχύτατη προσαρμογή των νέων μαθητών/τριών και η εξέλιξη των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες:

 • Σχέδια διαφοροποιημένης διδασκαλίας με βάση τις ατομικές ανάγκες του μαθητή.
 • Φυλλάδια με ασκήσεις επικοινωνιακού χαρακτήρα ή στηριγμένα στη βιωματική μάθηση για την κατανόηση και εμπέδωση της ύλης των βασικών γνωστικών αντικειμένων.
 • Φυλλάδια Καλλιγραφίας για τη βελτίωση του γραφικού χαρακτήρα.
 • Εξατομικευμένο υλικό, το οποίο υποστηρίζει και οργανώνει αποτελεσματικά τη μελέτη του παιδιού στο σπίτι.

Έτσι, κάθε μαθητής και μαθήτρια των Εκπαιδευτηρίων Μπακογιάννη ολοκληρώνοντας το Δημοτικό Σχολείο εξασφαλίζει μια ολόπλευρη γνωσιακή και κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη μέσα από μια συναρπαστική εκπαιδευτική διαδρομή κατά την οποία το κυρίαρχο σύνθημα είναι «Ερχόμαστε χαρούμενοι, φεύγουμε ευτυχισμένοι!»

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ
 • 1ο χιλιόμετρο περιφερειακής Τρικάλων - Λάρισας
 • 2410 624424
 • info@bakogiannis.edu.gr
ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ
 • Τερψιθέα Λάρισας
 • 2410 851540-41-42
 • info@bakogiannis.edu.gr