ΕΜΠΕΙΡΙΑ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΑΦΟΣΙΩΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το όραμα του Σχολείου μας υπηρετείται πιστά και ανελλιπώς από το αυστηρά επιλεγμένο εκπαιδευτικό προσωπικό μας. Κάθε εκπαιδευτικό στέλεχος ατομικά, είναι ικανό να στηρίξει τους μαθητές εφαρμόζοντας σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους για την ισόρροπη καλλιέργεια όλων των πλευρών της προσωπικότητας τους. Έτσι, δημιουργώντας στο Σχολείο μας έναν ισχυρό πυρήνα επιστημόνων παιδαγωγών με αγάπη για τη διδασκαλία, δομείται ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο στο οποίο προάγεται η μάθηση, η διαρκής ανάπτυξη και εξέλιξη των μαθητών.

Η επιτυχής αφομοίωση των ερεθισμάτων της παρεχόμενης εκπαίδευσης ανεξαρτήτου βαθμίδας, επηρεάζεται ιδιαίτερα από την ύπαρξη θετικών προτύπων και παραδειγμάτων. Οι εκπαιδευτικοί στο Σχολείο μας καλούνται να διαδραματίσουν αυτόν ακριβώς το σκοπό. Να είναι οι ίδιοι, χαρακτήρες ακέραιοι με τους οποίους κάθε μαθητής μπορεί να ταυτιστεί, να είναι τα πρόσωπα από τα οποία όλοι οι μαθητές μπορούν να αντλήσουν έμπνευση. Όνειρο του κάθε εκπαιδευτικού μας, το συλλογικό μας όνειρο «να φτάνει ο καθένας εκεί που δεν μπορεί» κατανοώντας τη μοναδικότητά του.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ
  • 1ο χιλιόμετρο περιφερειακής Τρικάλων - Λάρισας
  • 2410 624424
  • info@bakogiannis.edu.gr
ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ
  • Τερψιθέα Λάρισας
  • 2410 851540-41-42
  • info@bakogiannis.edu.gr