ΕΦΟΔΙΑ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Δημοσιεύτηκε: 05/09/2022

Για τη νέα σχολική χρονιά 2022-23 οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των τάξεων είναι απαραίτητο να προμηθευτούν εγκαίρως όλα τα εφόδια που χρειάζονται για τα μαθήματά τους.

Στους συνδέσμους που ακολουθούν θα βρείτε τα εφόδια ανά τάξη και όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Α’ Τάξη Δημοτικού

Β’ Τάξη Δημοτικού

Γ’ Τάξη Δημοτικού

Δ’ Τάξη Δημοτικού

Ε’ Τάξη Δημοτικού

ΣΤ’ Τάξη Δημοτικού

ΕΦΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Στους συνδέσμους που ακολουθούν θα βρείτε τα εφόδια ανά τάξη και όλες τις σχετικές πληροφορίες για το μάθημα της αγγλικής γλώσσας.

Α’ Τάξη Δημοτικού (ΑΓΓΛΙΚΑ)

Β’ Τάξη Δημοτικού (ΑΓΓΛΙΚΑ)

Γ’ Τάξη Δημοτικού (ΑΓΓΛΙΚΑ)

Δ’ Τάξη Δημοτικού (ΑΓΓΛΙΚΑ)

Ε’ Τάξη Δημοτικού (ΑΓΓΛΙΚΑ)

ΣΤ’ Τάξη Δημοτικού (ΑΓΓΛΙΚΑ)

ΕΦΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Στους συνδέσμους που ακολουθούν θα βρείτε τα αντίστοιχα εφόδια για το μάθημα της γαλλικής και γερμανικής γλώσσας.

Ε’ Τάξη Δημοτικού (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ)

Ε’ Τάξη Δημοτικού (ΓΑΛΛΙΚΑ)

ΣΤ’ Τάξη Δημοτικού (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ)

ΣΤ’ Τάξη Δημοτικού (ΓΑΛΛΙΚΑ)

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ
  • 1ο χιλιόμετρο περιφερειακής Τρικάλων - Λάρισας
  • 2410 624424
  • info@bakogiannis.edu.gr
ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ
  • Τερψιθέα Λάρισας
  • 2410 851540-41-42
  • info@bakogiannis.edu.gr