ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

ΛΥΚΕΙΟ

Λίγα μόλις βήματα πριν την κατάκτηση του μέλλοντος, αυτό
που μετρά πραγματικά είναι η μεθοδικότητα και η συνέπεια.
Το λύκειό μας προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ικανή να ανταποκριθεί στις πολλαπλές απαιτήσεις της εποχής. Οι μαθητές μας καταφέρνουν μέσα σε ένα περιβάλλον άριστης οργάνωσης, ηρεμίας, αποδοχής, ενθάρρυνσης και με την απόλυτη δέσμευση πως δε θα χρειαστεί καμιά εξωσχολική βοήθεια να αξιοποιούν σε άριστο βαθμό τις δυνατότητές τους και να επιτυγχάνουν ξεπερνώντας τα όρια τους υψηλές επιδόσεις.
Η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης του Λυκείου μας αποδεικνύεται και από τις επιτυχίες των μαθητών μας στις σχολές υψηλής ζήτησης και πρώτης προτίμησης. Κυρίως, όμως, αποδεικνύεται από την επιτυχή πορεία όλων των αποφοίτων μας τόσο στη διάρκεια των σπουδών τους όσο και στην επαγγελματική και προσωπική τους ζωή όπου διακρίνονται για τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους. Πρωτίστως για το ήθος τους, ήθος που τους κάνει πραγματικά διακριτούς στον επαγγελματικό και κοινωνικό τους βίο.

Οι βασικοί μας στόχοι

Οι μαθητές του Λυκείου μας αποκτούν εκεί τα απαραίτητα εφόδια, για να πραγματώσουν τους στόχους και τις επιθυμίες τους. Ανεξάρτητα από τους προσωπικούς στόχους κάθε μαθητή που αφορούν την μετέπειτα πορεία του και με δεδομένους τους στόχους που έχουμε κατακτήσει στις προηγούμενες βαθμίδες εκπαίδευσης, στα Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη κινούμαστε σύμφωνα με τους ακόλουθους βασικούς άξονες:

 • Ολόπλευρη καλλιέργεια της προσωπικότητάς τους ως απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την επιτυχή ένταξή τους στην κοινωνία ως ενεργά και δημιουργικά μέλη της όσο και για την προσωπική τους ευτυχία.
 • Οργανωμένη προετοιμασία για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα

Το πρόγραμμα του Λυκείου μας έχει ως βασικό προσανατολισμό την πλήρη κάλυψη των αναγκών των μαθητών μας ώστε αυτοί να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις απαιτήσεις των εξετάσεων, και να κατορθώνουν να κατακτούν τους στόχους τους για την είσοδό τους σε σχολές της επιλογής τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Παράγοντες επιτυχούς λειτουργίας του εκπαιδευτικού μας προγράμματος

Παράγοντες που συντελούν στην άριστη λειτουργία του προγράμματος του Λυκείου μας και το καθιστούν ουσιαστικά και παράλληλα δημιουργικά αποτελεσματικό είναι – μεταξύ άλλων – το εξαιρετικό σε ήθος και κατάρτιση εκπαιδευτικό προσωπικό, οι καινοτόμοι μέθοδοι και τρόποι διδασκαλίας, και η άριστη οργάνωσή του.

Εκπαιδευτικό υλικό

Το Σχολείο μας διαθέτει μια ολοκληρωμένη σειρά εκδόσεων βοηθητικών βιβλίων που δημιουργήθηκε από έμπειρους και καταξιωμένους στη συνείδηση γονέων και μαθητών εκπαιδευτικούς μας τα οποία αποτελούν ουσιαστικό εργαλείο κατανόησης και εμπέδωσης της ύλης.

Θερινά προγράμματα

Οι μαθητές που ολοκληρώνουν τις Α΄ και Β΄ τάξεις του Λυκείου μας παρακολουθούν αντίστοιχα προγράμματα θερινών μαθημάτων στα μαθήματα προσανατολισμού. Τα προγράμματα αυτά στοχεύουν στην ανίχνευση και κάλυψη τυχόν κενών και στην παγίωση της κατακτηθείσας γνώσης με αποτέλεσμα την ομαλή μετάβαση στην επόμενη τάξη και την απρόσκοπτη παρακολούθηση της νέας ύλης.

Αξιολόγηση

Την άρτια και ενισχυμένη σε ωράριο διδασκαλία των βασικών μαθημάτων στο Σχολείο μας στηρίζει με ποικίλους τρόπους η διαρκής αξιολόγηση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου. Αυτό στοχεύει τόσο στον εντοπισμό των αδυναμιών των παιδιών, όσο και στην άμεση κάλυψή τους, αλλά κυρίως στον διαρκή επαναπροσδιορισμό μεθόδων και τεχνικών για τη διαρκή βελτίωση του αποτελέσματος.

Η αξιολόγηση του παραγόμενου έργου επιτυγχάνεται με:

 • Εργασίες ατομικές ή ομαδικές.
 • Επαναληπτικά κριτήρια εμπέδωσης της ύλης.
 • Τεστ και στοχευμένα στη διδαχθείσα ύλη διαγωνίσματα.
 • Τρίωρες γραπτές δοκιμασίες καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, όπου οι μαθητές έχουν την ευκαιρία στο ήρεμο και φιλικό γι’ αυτούς περιβάλλον του σχολείου τους να δοκιμάζονται σε θέματα των Πανελληνίων εξετάσεων.
 • Προσομοιωτικά διαγωνίσματα Πανελληνίων εξετάσεων.

Έτσι μέσα από αυτό το σύστημα διαρκούς αποτίμησης του βαθμού κατάκτησης της ύλης για κάθε μαθητή χωριστά, υπάρχει αντικειμενική εικόνα της πορείας του, σχεδιάζονται μέθοδοι και τρόποι παρέμβασης, και διαπιστώνεται η σταδιακή του βελτίωση. Παράλληλα, δίνονται στους εκπαιδευτικούς τα «απαραίτητα εργαλεία» για αναπροσαρμογή των σχεδίων διδασκαλίας και του οργανογράμματός τους.

Η εικόνα του μαθητή είναι άμεσα προσβάσιμη και στους γονείς μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του σχολείου μας στην οποία μπορούν κάθε στιγμή να παρακολουθήσουν τη μαθησιακή πορεία του παιδιού τους.

Φυσικά ή δια ζώσης ενημέρωση των γονέων από τους εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση του σχολείου τόσο για την επίδοση όσο και για το ήθος είναι διαρκής και άμεση.

Ενισχυτική διδασκαλία

Οι μαθητές για την κάλυψη τυχόν κενών ή την επίλυση αποριών έχουν τη δυνατότητα ενισχυτικής διδασκαλίας. Ατομικά ή σε μικρές ομάδες από τους ίδιους τους διδάσκοντες ή τους καθηγητές της ενισχυτικής διδασκαλίας ανάλογα με την εκτίμηση των εκπαιδευτικών τους αναγκών.

Συμβουλευτική

Τα Εκπαιδευτήριά μας θεωρούν μεγίστης σημασίας για την πορεία των μαθητών τη δημιουργική παρέμβαση και καθοδήγησή τους από τους δασκάλους τους σε καίρια θέματα, όπως οι ακαδημαϊκές τους επιλογές, η οργάνωση και διαχείριση του χρόνου, η μεθοδολογία μελέτης, κ.λπ. Παράλληλα καταβάλλεται από όλους τους εκπαιδευτικούς επίμονη προσπάθεια για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, του αυτοσεβασμού και του αλληλοσεβασμού, την αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς εντός κι εκτός σχολείου χωρίς μέτρα επιβολής αλλά με αυτοέλεγχο και σεβασμό στους κανόνες.

Στην προσπάθειά τους αυτή οι εκπαιδευτικοί μας και η διεύθυνση επιδιώκουν την άριστη συνεργασία με την οικογένεια ώστε να συμβάλλουν από κοινού στην επίτευξη των στόχων των εφήβων μέσα σε κλίμα ηρεμίας και αποδοχής.

Πρόγραμμα ένταξης καινούργιων μαθητών

Για τους νέους μαθητές που έρχονται στο σχολείο μας από άλλα σχολεία του νομού μας οργανώνονται προπαρασκευαστικά μαθήματα. Σκοπός των μαθημάτων αυτών είναι η κάλυψη τυχόν κενών για την καλύτερη δυνατή μαθησιακά ένταξή τους στο νέο σχολικό περιβάλλον.

Παράλληλα στη διάρκεια των μαθημάτων μέσα από την επικοινωνία τους με τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές τους επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή προσαρμογή στη νέα τους σχολική ζωή. Έτσι μπορούν με τις καλύτερες δυνατές γι’ αυτούς συνθήκες να ακολουθήσουν το πρόγραμμα του σχολείου μας μετά την έναρξη του σχολικού έτους.

Πολιτισμός – Αθλητισμός

Αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης αποτελεί ο πολιτισμός. Έτσι και στο Λύκειό μας οι μαθητές, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματός του, που κεντρικό άξονα έχει κατά κύριο λόγο την απόλυτη θωράκιση των μαθητών του γνωστικά, έχουν πολλές ευκαιρίες για δράσεις και δραστηριότητες (Θέατρο, Εικαστικά, Ρητορική, Δημοσιογραφική Ομάδα). Αυτές συντελούν στην καλλιέργεια της φιλοδοξίας και τη στοχοπροσήλωσης για ένα άρτιο αποτέλεσμα, στη συνεργατικότητα, τη δημιουργική διάθεση, την κριτική σκέψη και φαντασία, στη δημιουργία ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων ικανών να αποτελέσουν τους ενεργούς και δυναμικούς πολίτες στο αύριο που παράλληλα είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι.

Όμιλοι

Όμιλος Θεάτρου
Στον Όμιλο Θεάτρου οι μαθητές μεταξύ άλλων απολαμβάνουν την καλλιέργεια της φαντασίας, της καλλιτεχνικής έκφρασης, εμβαθύνουν σε κείμενα θεάτρου, παίρνουν μέρος σε παραστάσεις, ενώ συμμετέχουν μάλιστα σε αγώνες Τέχνης με πολλές διακρίσεις.
Όμιλος Εικαστικών
Οι μαθητές εκφράζονται δημιουργικά μέσα από τις εικαστικές τέχνες και διακρίνονται σε Πανελλήνιο και Διεθνές επίπεδο. Στη διάρκεια της ύπαρξης του ομίλου Εικαστικών οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Ν. Μπακογιάννη έχουν αποσπάσει βραβεία και διακρίσεις σε Παγκόσμιους, Ευρωπαϊκούς και Πανελλήνιους Διαγωνισμούς.

Δημοσιογραφική ομάδα του Λυκείου

Συνεντεύξεις με κορυφαίους εκπροσώπους του πνεύματος, της Τέχνης και της πολιτικής. Μερικοί από αυτούς είναι: ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο σπουδαίος φιλόλογος Κώστας Γεωργουσόπουλος, ο Χρήστος Τσολάκης, ο ζωγράφος Κώστας Τσόκλης, ο ιστορικός Σαράντος Καργάκος, οι σκηνοθέτες Γιάννης Σμαραγδής και Παντελής Βούλγαρης, ο καθηγητής φιλοσοφίας Χρήστος Γιανναράς.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ
 • 1ο χιλιόμετρο περιφερειακής Τρικάλων - Λάρισας
 • 2410 624424
 • info@bakogiannis.edu.gr
ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ
 • Τερψιθέα Λάρισας
 • 2410 851540-41-42
 • info@bakogiannis.edu.gr