Α’ Δημοτικού: η αρχή στο ταξίδι της γνώσης και της ζωής

Δημοσιεύτηκε: 20/03/2021

Α’ Δημοτικού

ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ – ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΕ ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Το ταξίδι στη γνώση και τη ζωή αρχίζει στην Α΄ Δημοτικού σε ένα περιβάλλον που δεν καταπιέζει αλλά γοητεύει και με ένα πρόγραμμα στηριγμένο στην άρτια οργάνωση τη δημιουργικότητα και τη φιλοδοξία να ξεπερνάει ο καθένας τα όρια του.

Βασικό μας σύνθημα «ο δάσκαλος δίπλα στον μαθητή και όχι απέναντι», προσέγγιση που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς μας από την πρώτη, στιγμή σε κλίμα αποδοχής, παράλληλα με την ομαλή ένταξη στη σχολική πραγματικότητα να αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του κάθε μαθητή ξεχωριστά.

 

 

ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Υποδεχόμαστε τους μικρούς μας μαθητές της Α΄τάξης και από την είσοδο τους στο δημοτικό μας Σχολείο επιδιώκουμε να αποκτήσουν αβίαστα και με ευχάριστο τρόπο την ιδιότητα του μαθητή κατανοώντας τους κανόνες λειτουργίας της τάξης και της σχολικής ζωής.

Στο πλαίσιο αυτό δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει η χρονιά χωρίς να δημιουργήσουμε όλοι μαζί το δικό μας συμβόλαιο λειτουργίας της τάξης.

Συμφωνούμε όλοι μαζί πως είναι σημαντικό να τιμούμε όλους τους κανόνες που επιλέξαμε και δεσμευτήκαμε να τηρούμε όλη τη χρονιά.                                  

 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ

Η σχολική ζωή έχει έτσι σχεδιαστεί, ώστε καθημερινά τα παιδιά να βιώνουν ένα άρτια οργανωμένο πρόγραμμα στο οποίο διαρκώς η Γνώση συναντά τη Φαντασία, η Δημιουργική σκέψη τη Βιωματική μάθηση με κεντρικό στόχο πάντα τη χαρά της Γνώσης και την ολόπλευρη καλλιέργεια του νου και της ψυχής.

Όλες οι δραστηριότητες στοχεύουν στη δημιουργία συνθηκών σχολικής ζωής, ικανών να έλκουν τους μικρούς μαθητές και όχι να τους απωθούν, ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν μέσα σε ένα περιβάλλον που δεν τους καταπιέζει αλλά τους γοητεύει.

 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ

Το ταξίδι της Γνώσης ξεκινά με τη διδασκαλία των γραμμάτων, των συλλαβών, των λέξεων και μετά τα παιδιά μας ανακαλύπτουν το μαγικό κόσμο της ανάγνωσης, της γραφής και της δημιουργικής γραφής.

Καλλιεργούμε τη μαθηματική σκέψη μέσα από προβλήματα καθημερινής ζωής, ενθαρρύνουμε την παρατήρηση, τη διερεύνηση, τη δημιουργικότητα, την εφευρετικότητα. Παράλληλα προετοιμάζουμε τα παιδιά για τον Παγκόσμιο Μαθηματικό Διαγωνισμό Kangouro (B’ Δημοτικού).

Η διδασκαλία υποστηρίζεται με

  • Βιωματικές ασκήσεις στην τάξη και στο σπίτι
  • Πρωτότυπες ασκήσεις από τους εκπαιδευτικούς με στόχο την εμπέδωση κάθε φαινομένου
  • Εβδομαδιαίες επαναληπτικές ασκήσεις

Πολύτιμος αρωγός στην μαθησιακή διαδικασία το πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό Γραμματικής, Μαθηματικών, καλλιγραφίας, δημιουργικής ανάγνωσης, παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου που δημιούργησαν με πολλή φαντασία οι δασκάλες μας της Α’ τάξης.                                 

Την υλοποίηση των στόχων ενισχύουν πότε το «παλαιό Αλφαβητάρι» ξετυλίγοντας στα μάτια των παιδιών μας ένα διαφορετικό κόσμο, πότε η Λογοτεχνία και η ποίηση που μας βοηθούν να ανακαλύπτουμε τα πρώτα γράμματα και τους αριθμούς μέσα σε κόσμο μαγικό, πότε ο διαδραστικός πίνακας ως εργαλείο αφόρμησης ή εμπέδωσης.

 

 

 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ – ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Φυσικά στο κέντρο του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού μας προγράμματος βρίσκονται η Βιωματική μάθηση και η Διαθεματικότητα .

Η Διαθεματικότητα είναι σύγχρονη μεθοδολογία κατάκτησης της γνώσης μέσω σχεδίων εργασίας (projects).

Η διαθεματικότητα εντάσσεται στο βασικό αναλυτικό μας πρόγραμμα, αφορά όλα τα γνωστικά αντικείμενα και στόχο έχει να ενισχύει σταδιακά γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες.          

Βιωματική μάθηση, μάθηση στηριγμένη στην εμπειρία και άρα στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών που αναλαμβάνουν και έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης με το δάσκαλο σε ρόλο συντονιστή, καθοδηγητή. Εκεί βρίσκει χώρο να αναπτυχθούν η αυτενέργεια, η φαντασία, η δημιουργικότητα, η συνεργασία, να καλλιεργηθούν η οικολογική συνείδηση , ο εθελοντισμός, η κοινωνική προσφορά, ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα.

 

 

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΕ ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ

Η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στην Α δημοτικού έρχεται ως συνέχεια του προγράμματος που εφαρμόζεται στο νηπιαγωγείο και αποτελεί τον προθάλαμο της συστηματικής εκμάθησης των Αγγλικών που ξεκινάει στη Β΄ δημοτικού με την Α junior. Η πορεία των μαθητών τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο σχολείο μας έχει διττό στόχο. Αφενός την κατάκτηση της γλώσσας τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο, αφετέρου την απόκτηση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας με τη συμμετοχή των μαθητών σε επίσημες  εξετάσεις πιστοποίησης, για τις οποίες το σχολείο αποτελεί τον αποκλειστικό φορέα υλοποίησης της προετοιμασιας τους έχοντας αποτελέσει τόσο κέντρο προετοιμασίας όσο και εξεταστικό κέντρο  επί σειρά ετών. Στην Α δημοτικού το μάθημα των Αγγλικών καταλαμβάνει τέσσερις ώρες του εβδομαδιαίου προγράμματος κατά́ τη διάρκεια των οποίων γίνεται  χρήση εποπτικών μεσών, διαδραστικού́ πίνακα και συγχρόνων καλών πρακτικών στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της  αισθητηριακής αντίληψης των παιδιών. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε  την ακουστική εξοικείωση με αυθεντικό λογο, την αφομοίωση γραφημάτων και φωνημάτων, την  κατάκτηση  λεξιλογίου θεματικών ενοτήτων, τη χρήση εκφράσεων επικοινωνιακού χαρακτήρα και την εισαγωγή στους μηχανισμούς της ανάγνωσης. Κατορθώνουμε ετσι τα παιδιά να μαθαίνουν απολαμβάνοντας τη μαθησιακή διαδικασία ενώ παράλληλα εργάζονται πάνω σ’ ένα συγκεκριμένο, καλά οργανωμένο πλαίσιο ύλης.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ

Η λογοτεχνία και η ποίηση παίζουν καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος της Α’ τάξης, αφού αποτελούν βασικό εργαλείο στην κατάκτηση όλων των στόχων του προγράμματος της .

Η ανάγκη των μικρών μαθητών για το καλό λογοτεχνικό βιβλίο ενισχύεται με τα προγράμματα Δανειστικής Βιβλιοθήκης και του Βιβλίου της Χρονιάς.

 

 

 

ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Στόχος το λογοτεχνικό βιβλίο να συμβάλει στη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και στην καλλιέργεια της ουσιαστικής σχέσης με το βιβλίο.

 

 

ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Υιοθετούμε ένα βιβλίο, το εξετάζουμε διαθεματικά, καλούμε τη/το συγγραφέα, γίνεται σχολική παράσταση και συνήθως κλείνει η σχολική μας χρονιά.

Πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών με τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς κι άλλες κοινωνικές δραστηριότητες ενθαρρύνοντας παράλληλα ιδιαίτερες κλίσεις τους.

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

Στόχος του προγράμματος που υλοποιείται με την ουσιαστική συμμετοχή και στήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος είναι η καλλιέργεια ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων απαραίτητων για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών μας.

 

 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Το πρόγραμμα των μαθητών της Α’ τάξης εμπλουτίζουν και στηρίζουν η μουσική, η θεατρική αγωγή, οι αθλητικές δραστηριότητες και η κολύμβηση από εξειδικευμένους στο αντικείμενο τους εκπαιδευτικούς.

Οι μαθητές ασκούν το σώμα, καλλιεργούν συντονισμό, συγχρονισμό, έκφραση και επικοινωνία, ανακαλύπτουν κλίσεις, ενδιαφέροντα, αποκτούν δεξιότητες, αγαπούν την παράδοση.

Η αισθητική αγωγή στο Σχολείο μας στοχεύει να ασκήσει παράλληλα σώμα και πνεύμα, να απελευθερώσει συναισθήματα καλλιεργώντας αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση, ικανότητα αλληλεπίδρασης και συνεργασίας.

 

 

ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ

Η μεθοδολογία μελέτης αποβλέπει:

α) στην κατάκτηση της γνώσης στην τάξη

β) την εμπέδωση της στη διάρκεια της μελέτης

γ) στην αξιοποίηση δημιουργικών δραστηριοτήτων στην τάξη και το σπίτι για την ενίσχυση της εμπεδωτικής λειτουργίας.

Ο απώτερος σκοπός και πιο ουσιαστικός στόχος της οργάνωσης της προσωπικής μελέτης του μαθητή είναι η κατάκτηση της αυτενέργειας και κυρίως η καλλιέργεια της εσωτερικής ανάγκης για δημιουργία φιλόδοξου σε περιεχόμενο και καλαισθησία αποτελέσματος.

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Το σχολείο θεωρεί για την απρόσκοπτη εξέλιξη των μαθητών απαραίτητη τη διαρκή επικοινωνία δασκάλου-γονέα που γίνεται:

α) με το τετράδιο επικοινωνίας

β) τη δια ζώσης συνάντηση ή τηλεφωνική επικοινωνία κατόπιν ραντεβού

γ) την τακτική μηνιαία συνάντηση στο χώρο του Σχολείου

δ) ενημέρωση τριμήνου-επίδοση αξιολόγησης

Για την αποτελεσματικότερη συνεργασία της οικογένειας με το σχολείο οι εκπαιδευτικοί υποδεικνύουν στους γονείς την εφαρμογή τεχνικών τόσο στη διάρκεια της μελέτης όσο και στην καθημερινότητα που στηρίζουν με παιγνιώδη τρόπο τη συστηματοποίηση των γνώσεων τόσο στη Γλώσσα όσο και στα μαθηματικά.ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ
  • 1ο χιλιόμετρο περιφερειακής Τρικάλων - Λάρισας
  • 2410 624424
  • info@bakogiannis.edu.gr
ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ
  • Τερψιθέα Λάρισας
  • 2410 851540-41-42
  • info@bakogiannis.edu.gr