ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Σε μια κρίσιμη ηλικία για την ωρίμανση του χαρακτήρα
κάθε παιδιού, το σχολείο διαμορφώνει και καθορίζει σημαντικά τον εσωτερικό του κόσμο.
Το Σχολείο μας κατανοώντας τον καθοριστικό ρόλο της εκπαιδευτικής αυτής βαθμίδας για την εξέλιξη των μαθητών, έχει συγκροτήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και αγωγής και έχει εξασφαλίσει την άριστη λειτουργία του Γυμνασίου του, ώστε τα παιδιά να αναπτυχθούν γνωστικά, συναισθηματικά και κοινωνικά. Οι μαθητές του Γυμνασίου διανύουν στην ηλικία αυτή την πιο σημαντική περίοδο της ζωής τους για τον καθορισμό της μελλοντικής τους πορείας, με το σχολικό περιβάλλον να έχει επίσης ουσιαστικό ρόλο στα διάφορα ερεθίσματα της εφηβείας. Επιδίωξή μας είναι οι μαθητές είναι να προαχθούν στο Λύκειο με τις απαραίτητες γνώσεις και την απαιτούμενη συγκρότηση που θα τους επιτρέψουν να κυνηγήσουν με επιτυχία τα όνειρά τους.

Οι βασικοί μας στόχοι

Το Γυμνάσιο μας με το πρόγραμμά και τις δραστηριότητές του επιδιώκει για τους μαθητές μέσα από ένα ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον με σύγχρονες μεθόδους και την υποστήριξη της σύγχρονης τεχνολογίας:

 • Να αποκτούν τις απαραίτητες για την ακαδημαϊκή τους πορεία γνώσεις.
 • Να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη, τη διερευνητική και συνθετική τους ικανότητα.
 • Να κατακτούν άριστα τις ξένες γλώσσες και να αποκτούν την Πιστοποίησή τους.
 • Να καλλιεργήσουν το πραγματικό ενδιαφέρον για όλα τα γνωστικά αντικείμενα και να επιδιώκουν συνειδητά τη διαρκή πρόοδο και εξέλιξή τους.
 • Να ανακαλύπτουν τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους, ώστε να κάνουν τις καλύτερες για τον καθένα επιλογές στο Λύκειο.
 • Να αποκτήσουν τεχνικές μάθησης για να διαχειρίζονται σωστά και να αξιοποιούν δημιουργικά το χρόνο της μελέτης.
 • Να εξερευνούν και να καλλιεργούν τις δεξιότητές τους και τα ταλέντα τους ώστε να βρίσκουν δημιουργική διέξοδο στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου μέσα από τους ομίλους εμβάθυνσης και τις ποικίλες πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες που οργανώνονται στη διάρκεια του προγράμματος και μετά από αυτό.
 • Να αποκτούν κοινωνικές δεξιότητες, ηθικές αξίες και αρετές και να μπορούν έτσι να εντάσσονται στην κοινωνία ως δημιουργικά και κοινωνικά ευαίσθητα μέλη της.

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα

Το πρόγραμμα του Γυμνασίου μας έχει διαμορφωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε, αφενός να καλύπτει πλήρως και σε βάθος όλα τα γνωστικά αντικείμενα που προβλέπονται, αφετέρου να προάγει την καλλιέργεια κοινωνικών, καλλιτεχνικών, ή άλλων απαραίτητων δεξιοτήτων και να υποστηρίζει τις ιδιαίτερες κλίσεις των μαθητών. Έτσι, το Γυμνάσιο γίνεται ο χώρος στον οποίο η μάθηση κατακτάται ολοκληρωτικά στο ευρύτερο δυνατό πλαίσιο.

Παράγοντες επιτυχούς λειτουργίας του εκπαιδευτικού μας προγράμματος

Οι κυριότεροι παράγοντες που συντελούν στην άριστη λειτουργία του προγράμματος του Λυκείου μας και το καθιστούν ουσιαστικό και παράλληλα δημιουργικά αποτελεσματικό είναι το εξαιρετικό σε ήθος και κατάρτιση εκπαιδευτικό προσωπικό, οι καινοτόμοι μέθοδοι και τρόποι διδασκαλίας και η άριστη οργάνωσή του. Έτσι, υποστηριζόμενο από το κατάλληλο υλικό και ανάλογες δραστηριότητες, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα χαρτογραφεί την επιτυχία.

Εκπαιδευτικό υλικό

 • Πρωτότυπα εκπαιδευτικά και βοηθητικά βιβλία από τους εγνωσμένου κύρους εκπαιδευτικούς του Σχολείου μας για όλα τα γνωστικά αντικείμενα με στόχο την άριστη κατανόηση και εμπέδωση της διδαχθείσας ύλης.
 • Ειδικά διαμορφωμένα ασκησιολόγια για τους αδύναμους μαθητές που τους υποστηρίζουν τόσο στην ενισχυτική διδασκαλία όσο και στη μελέτη τους.

Εκπαιδευτικό προσωπικό

Άριστα επιλεγμένo διδακτικό προσωπικό που με την υψηλή επιστημονική του κατάρτιση συνδημιουργεί, αναθεωρεί, και ανανεώνει σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες εκπαιδευτικές αρχές το πρόγραμμα του Σχολείου.

Μέθοδοι διδασκαλίας

 • Σύγχρονες και καινοτόμοι μέθοδοι διδασκαλίας και διαρκής εμπλουτισμός τους ώστε να επιτυγχάνεται η αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για όλα τα γνωστικά αντικείμενα, με άριστη την κατανόηση και εμπέδωση τους.
 • Επιπλέον ώρες διδασκαλίας στα βασικά μαθήματα.
 • Ώρες επίλυσης αποριών.

Μεθοδολογία μελέτης

 • Σαφείς κάθε φορά μαθησιακούς στόχους.
 • Άριστη κατανόηση του κάθε προσφερόμενου γνωστικού αντικειμένου στην τάξη.
 • Ποιοτική αξιοποίηση του προσφερόμενου για μελέτη χρόνου.
 • Ανάπτυξη τρόπων αποτελεσματικότερης κατανόησης της ύλης στη διάρκεια της μελέτης.

Ενισχυτική διδασκαλία

Εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης με βάση τις ανάγκες του κάθε μαθητή που υλοποιείται:

 • Από τους ίδιους τους διδάσκοντες το μάθημα.
 • Από εκπαιδευτικούς που έχουν αναλάβει την κάλυψη των κενών συγκεκριμένων μαθητών και υποστηρίζεται από πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες των συγκεκριμένων μαθητών.

Ξένες γλώσσες

Στο Γυμνάσιο μας υπάρχει άρτια οργάνωση μεθόδευση του προγράμματος διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά). Στη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο ικανότητας στη συγκεκριμένη Ξένη Γλώσσα με στόχο:

 • Την αποτελεσματικότερη διδασκαλία της σε ομοιογενείς ομάδες.
 • Την οργάνωση της προετοιμασίας για την κατάκτηση διπλωμάτων πιστοποίησης σύμφωνα με τους προσωπικούς ρυθμούς του κάθε παιδιού.

Έτσι η πλειοψηφία των μαθητών αποκτά την ανώτερη πιστοποίηση μέχρι το τέλος της Γ΄ Γυμνασίου.

Πρόγραμμα ένταξης καινούριων μαθητών

Το πρόγραμμα προβλέπει:

 • Συνάντηση γνωριμίας με τους καινούργιους μαθητές, κατά την οποία φροντίζουμε:
  • Να δώσουμε όλες εκείνες τις πληροφορίες και να επιλύσουμε όλες τις απορίες, ώστε να εξασφαλίσουμε την ομαλή και με θετικά κίνητρα ένταξή του.
  • Να διατυπώσουμε τις ακαδημαϊκές του γνώσεις στα βασικά μαθήματα και τυχόν αδυναμίες και κενά, ώστε να γίνει προσπάθεια κάλυψής τους.
 • Οργανωμένο πρόγραμμα κάλυψης των κενών, ώστε να μπορεί ο μαθητής πολύ σύντομα να προοδεύει ακαδημαϊκά, αλλά κυρίως να μπορεί να εντάσσεται ομαλά στο σχολικό περιβάλλον.

Όμιλοι

Οι Όμιλοι συγκροτούνται από ομάδες μαθητών με κοινά ενδιαφέροντα και στοχεύουν:

 • Στην εμβάθυνση των γνωστικών αντικειμένων.
 • Στην εξερεύνηση και καλλιέργεια δεξιοτήτων, κλίσεων ταλέντων και ενδιαφερόντων.
 • Στην καλλιέργεια της ικανότητας ανάληψης πρωτοβουλιών και δημιουργικότητας, ώστε να μπορούν στο μέλλον να μετατρέπουν τις ιδέες σε δράση.
 • Στην καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας και ομαδικότητας, ενσυναίσθησης.
 • Στη διαμόρφωση πολιτιστικής, περιβαλλοντικής και ανθρωπιστικής ταυτότητας.

Στο πλαίσιο του βασικού προγράμματος λειτουργούν και μετά από αυτό στα απογευματινά προγράμματα πολλαπλών δραστηριοτήτων «After School» τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας όπως: Επιστήμη, Τέχνη, Τεχνολογία, Αθλητισμός, Οικολογία.

Όμιλος Ρητορικής
Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργούν διαλόγους και επιχειρηματολογίας με διδασκαλία μεθόδων και Τεχνικών και προετοιμασία σε πανελλήνιους διαγωνισμούς, στους οποίους οι μαθητές λαμβάνουν υψηλές διακρίσεις.
Όμιλος Μαθηματικών
Καλλιέργεια και εμβάθυνση της μαθηματικής σκέψεις σε μαθητές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή ταλέντο στα Μαθηματικά και προετοιμασία τους για τους διαγωνισμούς «Καγκουρό» και της Ελληνικής μαθηματικής Εταιρείας.
Όμιλος Φυσικής και Χημείας
Εμβάθυνση στα γνωστικά αντικείμενα της Φυσικής και της Χημείας για μαθητές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κλίση ή ταλέντο σ΄ αυτά και προετοιμασία για τους διαγωνισμούς Φυσικής και Χημείας.
Όμιλος Πληροφορικής
Εκμάθηση κωδικών και σύγχρονων γλωσσών προγραμματισμού και προετοιμασία για τους Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πληροφορικής.
Όμιλος Εικαστικών
Οι μαθητές με ενδιαφέρον και κλίση στη ζωγραφική γνωρίζουν κορυφαίους Εικαστικούς και τις τεχνικές τους, εκφράζονται δημιουργικά αποτυπώνοντας εικαστικά σκέψεις και προβληματισμούς για τον κόσμο γύρω τους, ετοιμάζουν έργα για τη συμμετοχή τους σε Πανελλήνιους, Ευρωπαϊκούς και Παγκόσμιους διαγωνισμούς με βραβεία και διακρίσεις.
Όμιλος Θεάτρου

Δραστηριότητα ανοιχτή σε όλους τους μαθητές που στοχεύει ως Τέχνη των Τεχνών με το λόγο, τη Μουσική και το Χορό, τα Εικαστικά με ποικίλες μεθόδους και τεχνικές (αυτοσχεδιασμός, εκπαιδευτικό δράμα, δραματοποίηση, σκηνική αναπαράσταση):

 • Να καλλιεργήσει σημαντικές πλευρές της προσωπικότητας των παιδιών ενισχύοντας την αυτοεκτίμησή τους, την αυτοπεποίθησή τους και την κοινωνικότητά τους και ασκώντας τους στη συνεργασία και την ομαδικότητα, ικανότητες απαραίτητες για μια πετυχημένη προσωπική και κοινωνική ζωή.
 • Στη συμμετοχή σε Πανελλήνιους διαγωνισμούς με πολλά βραβεία και διακρίσεις που συμβάλλουν στη διαρκή καλλιέργεια της φιλοδοξίας, της στοχοπροσήλωσης στο άρτιο αποτέλεσμα, και της επιδίωξης της διάκρισης μέσα σε κλίμα ευγενούς άμιλλας, αλληλοσεβασμού για την επικοινωνία και συνεργασία με μαθητές άλλων σχολείων.
Αθλητικοί Όμιλοι

Οι μαθητές επιλέγουν τον αντίστοιχο με τα ενδιαφέροντά τουςόμιλο και επιδιώκουν:

 • Την άσκηση του σώματος και τη συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις.
 • Την αγάπη για τη σωματική άσκηση και τον υγιεινό τρόπο ζωής.
 • Ευκαιρίες για άσκηση σε μαθητές που επιθυμούν εξειδίκευση σε ατομικά και ομαδικά αθλήματα.
 • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Σχολείου στο πλαίσιο της προσπάθειας των εκπαιδευτικών να μοιραστούν το αποτέλεσμα με τις με τις οικογένειες των μαθητών μας.
 • Γνωριμία και αγάπη για τις παραδόσεις.

Οργάνωση

Το Γυμνάσιό μας διακρίνεται για την άριστη Οργάνωσή του, η οποία συντελεί τα μέγιστα στην υλοποίηση του Εκπαιδευτικού και Παιδαγωγικού του Προγράμματος.

Σημαντικό ρόλο στην πρόοδο και την εξέλιξη της προσωπικότητάς τους συμβάλλουν οι παρακάτω θεσμοί:

 • Ο θεσμός του υπεύθυνου τμήματος
 • Ο θεσμός του καθηγητή – συμβούλου
 • Ο θεσμός του Γραφείου Συμβουλευτικής

Ο θεσμός του υπεύθυνου τμήματος για το διαρκή έλεγχο της εξέλιξης κάθε μαθητή μαθησιακά και κοινωνικά, την άμεση και ουσιαστική παρέμβαση σε τυχόν πρόβλημα, και την επικοινωνία με δημιουργική συνεργασία με το οικογενειακό περιβάλλον για την ουσιαστική συμβολή της στην επίλυσή του.

Ο θεσμός του καθηγητή – συμβούλου
Ο καθηγητής συμβουλεύει, εμψυχώνει, καθοδηγεί τους μαθητές στην υλοποίηση των ακαδημαϊκών στόχων και στην προσπάθεια συγκρότησης της μαθησιακής και κοινωνικής τους ταυτότητας.

Ο θεσμός του Γραφείου Συμβουλευτικής
Η συμβουλευτική ομάδα εκπαιδευτικών συγκροτείται από έμπειρους εκπαιδευτικούς του Σχολείου μας, οι οποίοι, όταν είναι απαραίτητο συνεργάζονται με τη Διεύθυνση του Σχολείου.

Με τη συμβουλευτική ομάδα επικοινωνούν μαθητές:

 • Για να μοιραστούν με τους εκπαιδευτικούς τους προβληματισμούς τους για τυχόν δυσκολίες στην επικοινωνία με εκπαιδευτικούς και συμμαθητές.
 • Για να συζητήσουν τους λόγους των χαμηλών τους επιδόσεων και να συναποφασίσουν τους τρόπους και τις μεθόδους αυτοβελτίωσης και στήριξης της ανοδικής τους πορείας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ
 • 1ο χιλιόμετρο περιφερειακής Τρικάλων - Λάρισας
 • 2410 624424
 • info@bakogiannis.edu.gr
ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ
 • Τερψιθέα Λάρισας
 • 2410 851540-41-42
 • info@bakogiannis.edu.gr