ΘΕΟΦΙΛΟΣ 2023

Δημοσιεύτηκε: 24/03/2023

Οι μαθητές/τριες της Ε’ και ΣΤ’ Τάξης γνωρίζουν το έργο του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου

Οι μαθητές/τριες της Ε’ και ΣΤ’ Τάξης βιώνουν τα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης με ποικίλους τρόπους μέσα από τα γνωστικά αντικείμενα της Νεοελληνικής Γλώσσας, του Θεάτρου, της Μουσικής και της Φυσικής Αγωγής. Στο μάθημα των Εικαστικών γνώρισαν το έργο του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου και τους πίνακές του για την Ελληνική Επανάσταση. Στη συνέχεια, δημιούργησαν εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωγραφική του.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ
  • 1ο χιλιόμετρο περιφερειακής Τρικάλων - Λάρισας
  • 2410 624424
  • info@bakogiannis.edu.gr
ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ
  • Τερψιθέα Λάρισας
  • 2410 851540-41-42
  • info@bakogiannis.edu.gr